8.10.08

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - 150 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕπ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

H Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Τράπεζα Πειραιώς ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μικρομεσαίων έργων υποδομής πραγματοποιούμενων από ιδιώτες ή από δημόσιους φορείς (συμπεριλαμβανομένων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης), καθώς και δικαιούχων ανεξαρτήτως μεγέθους, που επενδύουν στους τομείς της οικονομίας της γνώσης και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα . Η ΕΤΕπ χορηγεί 150 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς , η οποία θα τα διαθέσει, υπό μορφή πιστώσεων μικρότερου ύψους, σε τελικούς δικαιούχους που πραγματοποιούν επενδύσεις επιλέξιμες με βάση τα κριτήρια της ΕΤΕπ. Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει μεγάλη πείρα στον τομέα των ΜΜΕ στην Ελλάδα, θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που της χορηγεί η ΕΤΕπ μέσω αυτού του Global Loan, κυρίως σε ΜΜΕ στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας, του εμπορίου και των συναφών υπηρεσιών, καθώς και σε μικρομεσαία έργα υποδομής, προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, στο σύνολο της χώρας.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: