30.3.09

δράση για την ψηφιακή ασφάλεια 2009

Η δράση για την ψηφιακή ασφάλεια αναφέρεται σε ενισχύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Η πρώτη δρομολογημένη δράση κρατικής ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων στοχεύει να ασφαλιστεί η εταιρική πληροφορία (δεδομένα, συστήματα). Ωφελούμενοι είναι οι επιχείρησεις αλλά και οι πολίτες για την εμπιστοσύνη στη χρήση διαδικτυακών συναλλαγών και πληρωμών.

κύρια χαρακτηριστικά της δράσης

 1. αναφέρεται σε ΜΜΕ
 2. Εξοπλισμός, λογισμικό και υπηρεσίες
 3. 70% επιδότηση
 4. Άμεση αξιολόγηση – first come first served

Καθεστώς ενίσχυσης de minimis

Η επιχείρηση δε θα πρέπει να έχει λάβει επιχορηγήσεις από άλλα δράσεις-προγράμματα >200.000 ευρώ

Όχι γεωργία, αλιεία, λίγες και συγκεκριμένες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

υπάρχουν περιφερειακές κατανομές και το πρόγραμμα λήγει όταν τελειώνει ο προυπολογισμός γεωγραφικά.

Δύσκολες περιφέρειες αττική, νότιο αιγαίο, κεντρική μακεδονία.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 1. Υφιστάμενη εταιρεία 1/1/2008
 2. Κλάδος επιχείρησης
 3. Μ.ο. κερδοφόρα 3 έτη
 4. 1 τουλάχιστον άτομο προσωπικό (όχι ατομικές)
 5. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ
 6. de minimis- Όχι πάνω από 200.000 ευρώ
 7. ΜΜΕ
 8. Τουλάχιστον 10.000 ευρώ έξοδα σε ανάλογες δράσεις μετά το έτος 2000.

Η Χρηματοδότηση περιλαμβάνει: εξοπλισμός -λογισμικό, υπηρεσίες [20-60%, 20-60% 10-30% (+5% project management) ]

άλλες παράμετροι

Μέγεθος επιχείρησης+ ανάγκη για ψηφιακή ασφάλεια= κατάταξη

Τα ποσά της ενίσχυσης θα είναι από 8-70.000 ευρώ, ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας. Διάρκεια καταβολής 3 μήνες.

Ηλεκτρονική αίτηση, αξιολόγηση, έγκριση

Χρονοδιάγραμμα: μέσα στο καλοκαίρι του 2009

Δεν προβλέπονται δαπάνες για προβολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: