11.7.09

Έλληνες και Τούρκοι παρέα στο Expedia Best Tourist Global Index

2009 Expedia Best Tourist Global Index

1 Japanese 14 New Zealanders

2 British 16 Thais

3 Canadians 17 Portuguese

4 Germans 17 Czechs

5 Swiss 19 Italians

6= Dutch 19 Irish

6= Australians 19 Brazilians

8= Swedish 22 Polish

8= Americans 22 South Africans

10= Danes 24 Turkish

10= Norwegians 24 Greeks

10= Finnish 26 Spanish

10= Belgians 27 French

14= Austrians


Η ελληνική πηγή του άρθρου πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήταν αντικειμενική στην περιγραφή της κατάστασης, γιατί εκτός του ότι ασχολήθηκε με τους τελευταίους γάλλους, για εμάς που έχουμε μόνο 2 θέσεις παραπάνω μια μικρή αναφορά, χωρίς να αναφέρει τους γείτονες τούρκους στην ίδια θέση!! όπως και την υπόλοιπη μεσόγειο που υπολείπεται τουριστικής παιδείας, αφού στις τελευταίες 10 θεσεις, ισπανοί, πορτογάλλοι, τούρκοι, ιταλοί και έλληνες είναι μαζί παρέα...

Στο αντίστοιχο βρετανικό άρθρο, οι βρετανοι ασχολούνται με την πάρτη τους, και όχι με τους γάλλους, κάτι που αποδεικνύει έλλειμμα νοοτροπίας εκτός από τον τουρισμό και στην ευθύνη... ελπίζω μια μέρα να μπορέσουμε να διακρίνουμε την πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα..

Δεν υπάρχουν σχόλια: