31.12.09

Σωκράτη, ποια πόλη διοικείται παράνομα;

Ο Σωκράτης, όταν ρωτήθηκε ποια πόλη διοικείται παράνομα, είπε:


Η πόλη στην οποία οι άρχοντες τοποθετούνται από φατρίες -(Σωκράτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: