30.1.10

Ηγεσία

Επειδή διαβάζω το βιβλίο "Ο νέος Ηγέτης" σκάναρα κάποιες εικόνες που θεωρώ ότι είναι χρήσιμες και τις βάζω εδώ. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι για την ηγεσία υπάρχουν απόψεις, που καταλήγουν ότι όλοι μπορούν -αν θέλουν- να βρουν τις ηγετικές ικανότητες που υπάρχουν μέσα τους, άρα μην ξενίσει κάποιος ο όρος "ηγέτης" επειδή έχουμε μάθει να τον ακούμε πολύ συγκεκριμένα..

Η πρώτη είναι για τους τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης και τις σχετικές δεξιότητες του ατόμου. Χωρίζονται στις προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες. Οι προσωπικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την αυτοεπίγνωση και την αυτοδιαχείριση και οι κοινωνικές την κοινωνική επίγνωση και τη διαχείριση σχέσεων.

Η δεύτερη αναφέρεται στο προφίλ του νέου ηγέτη
Η ηγεσία χωρίζεται σε 3 κατηγορίες, βασισμένη στο όραμα, στην υποστήριξη, και στη δημιουργία σχέσεων ή συνεργατική. Αναλόγως την περίσταση-κατάσταση απαιτείται κ ο κατάλληλος τύπος ηγεσίας. Φρονώ ότι στην ελληνική πραγματικότητα, επειδή δε συνεργαζόμαστε, χρειαζόμαστε μάλλον τον 3ο τύπο. (Η συνεργατική ηγεσία φυσικά συνδέεται και με την ολιστική προσέγγιση του Αριστοτέλη, το γνωστό 1+1=3.)

Το στυλ της ηγεσίας αναφέρεται στην ηγεσία βασισμένη στη δημοκρατική διοίκηση, στους στόχους, και στις διαταγές. Η ηγεσία βασισμένη στη δημοκρατική διοίκηση αξιολογείται ως η καλύτερη, επειδή εκτιμά τη συνεισφορά των ατόμων και τη συναίνεση. Η ηγεσία βασισμένη στους στόχους θεωρείται αρνητική λόγω πιθανής μη ορθής άσκησης, και στις διαταγές λόγω κακής χρήσης.
Λογικό.


Ηγεσία του πρώτου τύπου μάλλον είχαμε μόνο στην Αθήνα του Περικλή... 


Η τρίτη φωτογραφία αναφέρεται στη θεωρία της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.
Έχει τα εξής στάδια:

  1. Ποιος θέλω να γίνω (ποιος ο ιδανικός εαυτός μου) 
  2. Ποιος είμαι (ποια τα δυνατά μου σημεία, ποια τα κενά μου) 
  3. Ποιοι οι μαθησιακοί μου στόχοι (ενίσχυση δυνατών σημείων, περιορισμός κενών) 
  4. Πειραματισμοί (νέες συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα) -> Εξάσκηση
  5. Ανάπτυξη σχέσεων (εμπιστοσύνη) 


Πρακτικά, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον ίδιο του τον εαυτό ως μία μελέτη περίπτωσης, υιοθετώντας τις ίδιες αρχές που κάνεις σε ένα MKT MIX Plan πχ. Που είμαστε, που θέλουμε να πάμε, Πώς θα πάμε εκεί που θέλουμε, από εκεί που είμαστε.Σχόλιο. Υπάρχει μία τεράστια κουβέντα στο management για το ρόλο του ηγέτη, του manager, του entrepreneur. {περισσότερα για αυτό στην παρουσίαση του Cornelis de Klyuver εδώ).

Το βιβλίο είναι Ο νέος Ηγέτης, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2002.

Δεν υπάρχουν σχόλια: