30.6.11

(Ζώντας) Το τέλος της Ιστορίας


Μεταφράζω από Wikipedia: 
Το βιβλίο The End of History and the Last Man εκδόθηκε το 1992 από τον Francis Fukuyama, μεγαλώνοντας την εργασία του ιδίου (1989) "The End of History?", που δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό διεθνών σχέσεων The National Interest. Στο βιβλίο ο Fukuyama υποστηρίζει ότι  "the advent of Western liberal democracy may signal the end point of humanity's sociocultural evolution and the final form of human government.


Η φιλελεύθερη δημοκρατία δηλαδή μπορεί να αποτελεί το τελευταίο στάδιο της κοινωνικο-πολιτισμικής εξέλιξης και την τελευταία μορφή ανθρώπινης διακυβέρνησης (προφανώς τους ανθρώπους θα μπορούσε να τους κυβερνήσει και κάτι άλλο (;). 

"What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government."[1]

Μπορεί δηλαδή να μην είναι μόνο το τέλος του Ψυχρού πολέμου αυτό που ζούμε (εννοεί το 1992), αλλά το τέλος της ιστορίας του Ανθρώπου, με την παγκοσμιοποίηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. 

φιλελεύθερης δημοκρατίας? 
Δημοκρατία με Σύνταγμα που υπόκειται στις αρχές του φιλελευθερισμού. 

2010 Freedom House world map

Οι βασικές μεταβλητές του Τέλους της Ιστορίας είναι οι εξής: 
  • Η Ιστορία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαδικασία που εξελίσσεται (δεν είναι στατική)
  • Μεγάλα γεγονότα θα συμβούν στο τέλος της Ιστορίας (Greek crisis?)
  • Ο πεσιμισμός και η απαισιοδοξία για το μέλλον του Ανθρώπου είναι βέβαιη, εξαιτίας της ανικανότητας του Ανθρώπου να ελέγξει την τεχνολογία (αυτό ξαναπέστο) 
  • Το Τέλος της Ιστορίας σημαίνει ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία θα είναι η μόνη μορφή διακυβέρνησης για όλα τα κράτη. Αυτή η μορφή θα είναι και η τελευταία μορφή διακυβέρνησης  (σε καλή μεριά) 

Τα είπε ο άνθρωπος 20 χρόνια πριν... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: